Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Čo robíme
Sídlo občianskeho združenia PERSONA je v Bratislave, svoju činnosť však vyvíjame vo viacerých regiónoch Slovenska. Posledné roky sme sa zamerali vo veľkej miere na región hornej Oravy, odkiaľ pochádzajú dvaja členovia Správnej rady a práve v tomto regióne sme cítili veľkú potrebu odbornej pomoci. Tu sme našli aj viacerých prívržencov a dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní pomáhať pri napĺňaní poslania nášho občianskeho združenia. Na Orave sme v roku 2009, vďaka mestu Trstená, zriadili Komunitné centrum KOCÚR a koncom roka 2012 k nemu pribudlo, vďaka mestu Tvrdošín, aj Komunitné centrum ŽIRAFA. Obe centrá zameriavajú svoju činnosť na komunitnú sociálnu prácu s miestnymi obyvateľmi, s dôrazom na rodiny s členmi so zdravotným znevýhodnením.

Ponúkané služby
Komunitná sociálna práca
Vzdelávanie
Poradenstvo
Individuálne plány rozvoja osobnosti
Prax pre študentov
Publikačná činnosť
Spolupráca s partnerskými organizáciami

Galéria fotografií
Víkendové kurzy OSV
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE