Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
COOL CLUB
Cool club je miestom, kde môžeš byť sám sebou. Nachádza sa v Trstenej, na ulici Železničiarov  253/1 a jeho súčasťou je nealkoholický bar a  pravidelný atraktívny program.
Osobitosťou zriadeného baru je dobrovoľnícka angažovanosť mladých ľudí na jeho prevádzke a dobrovoľné príspevky za poskytnuté produkty a služby.
Pravidelný program zahŕňa: COOL CLUB je zároveň priestorom, kde môžeš prezentovať svoju tvorbu – napr. fotografie, kresby, piesne, videá,  hudbu...
COOL CLUB je miesto, kde môžeš byť sám sebou.

Realizátorom projektu je Oravské centrum mládeže a my sme radi, že sme mohli byť nápomocní pri zriaďovaní tohto cool COOL CLUBU.
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE