Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie

COOL sChOOL

COOL sChOOL je zážitkovo-vzdelávacie centrum, zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a realizáciu programov osobnostnej a sociálnej výchovy pre žiakov základných a stredných škôl. Centrum sa nachádza v Trstenej (mestská časť Ústie nad Priehradou).

Hlavnou náplňou centra je organizovanie kurzov neformálneho vzdelávania, vydávanie metodických materiálov a v spolupráci s partnerskými organizáciami pripravovať voľnočasové programy a zážitkové akcie pre mladých ľudí.
V rámci vzdelávania využívame metódy zážitkovej pedagogiky. Mladí ľudia zúčastňujúci sa kurzov majú možnosť vyskúšať si veľké množstvo klasických i netradičných aktivít, ktoré umožňujú pozrieť sa na veci z rôznych uhlov pohľadu.

Zriadenie centra, realizáciu pilotných kurzov ako aj vytvorenie desiatich metodík finančne podporilo MV SR, z programu finančných dotácií pre podporu projektov v oblasti prevencie kriminality a Úrad vlády SR, z dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam.
Našou snahou je podpora osobnostného a sociálneho rozvoja mladých ľudí, ako účinnej zložky prevencie sociálno-patologických javov ohrozujúcich generáciu mládeže.

PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE