fghfghfh
fghfghfh
fghfghfh
fghfghfh
Ako študovať v internetovej škole E-Ac@demy?
V rámci štúdia v našej internetovej škole si môžete zvoliť svoj spôsob absolvovania kurzov, prispôsobený Vašim potrebám a možnostiam. E-Ac@demy Vám ponúka tieto možnosti využitia kurzov:
  1. Absolvovanie kurzov s možnosťou získať certifikát o jeho absolvovaní – tí, ktorí sa oficiálne prihlásia na kurz (vypíšu záväznú prihlášku a zaplatia stanovený poplatok), získajú prístupové heslo k vstupu do virtuálnej triedy a kurz budú absolvovať v interakcii s lektorom a virtuálnymi spolužiakmi, budú dostávať pravidelnú spätnú väzbu a hodnotenie svojich domácich úloh, budú mať stanovené termíny postupových skúšok a po úspešnom ukončení kurzu získajú certifikát MŠ SR o jeho absolvovaní.
  2. Druhou možnosťou absolvovania kurzov je samoštúdium - kurz bez získania príslušného certifikátu môžu absolvovať všetci záujemcovia, ktorí sa prihlásia na stránku našej internetovej školy a formou samoštúdia si naštudujú jednotlivé materiály kurzov. Tento spôsob využitia kurzov je však ochudobnený o odborné vedenie, spätnú väzbu k vypracovaným zadaniam a interakciu s virtuálnymi spolužiakmi. Avšak aj táto forma štúdia podporí celoživotné vzdelávanie a osobnostný a profesionálny rast študentov.
Zvážte svoje potreby i možnosti a vyberte si spôsob svojho štúdia.
PERSONA © 2009 | KONTAKT | created by BENE