fghfghfh
fghfghfh
fghfghfh
fghfghfh
DONORI
Vytváranie vzdelávacích programov financujeme momentálne výlučne zo sponzorských darov a z grantov.
Chceme preto poďakovať všetkým, ktorí nás podporili a vďaka ktorým môžeme sprístupniť tieto kurzy pre všetkých záujemcov.
 
Patríme medzi neziskové organizácie, ktoré nezarábajú, ale pomáhajú. Naše projekty v prospech druhých financujeme výlučne zo sponzorských darov a z grantov.

Bez tejto finančnej podpory, bez ľudí, firiem a nadácií, ktoré sú ochotné podporiť našu činnosť, by sme nemohli v tejto práci pokračovať a skvalitňovať ju.

Ak sa Vám naša činnosť páči a chceli by ste ju podporiť, radi prijmeme akúkoľvek formu vašej pomoci.
Vytvorenie a pilotné odskúšanie kurzu E–le@arningová škola života bolo možné vďaka finančnej podpore Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, z programu finančných dotácií pre podporu projektov v oblasti prevencie kriminality.

Vytvorenie a pilotné odskúšanie kurzu E–kurz Základy sociálnej práce s mládežou bolo možné vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky, z dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam.

ĎAKUJEME za Vašu podporu!
PERSONA © 2009 | KONTAKT | created by BENE