fghfghfh
fghfghfh
fghfghfh
fghfghfh
E-le@rningová škola života
Internetový kurz pre mladých ľudí, zameraný na tréning sociálnych zručností. Kurz je zložený z piatich modulov: Sebapoznávanie a poznávanie druhých, Komunikácia, Riešenie konfliktov, Psychohygiena a Tvorba osobných životných plánov. Súčasťou tréningu sú aj domáce úlohy, ktoré študentov vedú k nácviku jednotlivých zručností. Kurz tvorí teoretická časť a praktická časť orientovaná do tréningu a nácviku jednotlivých zručností, ktorých ovládanie dáva účastníkom kurzu predpoklady lepšieho využívania svojho potenciálu. Vzdelávanie prebieha formou využívania rôznych metód výučby a jeho cieľom je rozvoj osobnosti mladého človeka.

Kurz E-le@arningová škola života je možné absolvovať formou samoštúdia bezplatne, podmienkou je registrácia v našej internetovej škole E-Ac@demy.
Záujemcovia o absolvovanie kurzu s možnosťou získať certifikát MŠ SR môžu vyplniť záväznú prihlášku.
Kurz otvoríme po naplnení minimálne potrebného počtu študentov. Prihlásených záujemcov budeme priebežne informovať o najbližších termínoch otvorenia kurzu.

Momentálne je prihlásených záujemcov:
PERSONA © 2009 | KONTAKT | created by BENE