Prihláška na kurz

Základné údaje
meno
člen OZ PERSONA áno nie
dátum úhrady členského
ulica
číslo
mesto
PSČ
telefón
email
Pri vypisovaní formulára používajte diakritiku, aby sme sa vyhli skomoleniu Vašich osobných údajov. Ďakujeme.
Ponuka kurzov
E-le@rningová škola života
Základy sociálnej práce s mládežou
Poznámka

Údaje zbierame a uchovávame podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov - údaje sú považované za dôverné a nebudú poskytované tretej strane.