fghfghfh
fghfghfh
fghfghfh
fghfghfh
Ako sa stať študentom E-Ac@demy?
Prístup k jednotlivým internetovým kurzom je umožnený komukoľvek, podmienkou je registrácia s platnými a aktuálnymi údajmi (údaje sú spracovávané pre potreby kurzov a štatistiky nášho združenia a nie sú poskytovené tretím stranám). Absolvovanie našich kurzov je bezplatné a dobrovoľné v prípade, že si vyberiete formu samoštúdia.

Tí z Vás, ktorí majú záujem absolvovať ponúkané kurzy s možnosťou získať certifikát MŠ SR, musia vyplniť záväznú prihlášku a zaplatiť príslušný štúdijný poplatok.

Počas roka realizujeme rôzne projekty, v rámci ktorých majú záujemcovia možnosť absolvovať naše kurzy v certifikovanej forme zdarma.

Informácie o týchto projektoch budeme priebežne zverejňovať v sekcii Aktuality ako aj formou mailu všetkým prihláseným do nášho mailing listu.
PERSONA © 2009 | KONTAKT | created by BENE