fghfghfh
fghfghfh
fghfghfh
fghfghfh
Základy sociálnej práce s mládežou
Internetový kurz je zameraný na rozvoj teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pri práci s mládežou. Vzdelávanie je určené ľuďom, ktorí pracujú s mládežou alebo sa na takúto prácu pripravujú. Súčasťou kurzu je skupinová práca v rámci virtuálnej triedy, ktorá ponúka možnosť výmeny skúseností medzi účastníkmi kurzu. Zameranie jednotlivých tematických celkov kurzu je nasledovné:
  • Úvod do problematiky sociálnej práce s mládežou
  • Sociálno-patologické javy ohrozujúce deti a mládež a možnosti ich preventívnemu predchádzaniu
  • Kontext práce s mládežou v sociálno-poradenskom systéme
  • Voľný čas mládeže a jeho pozitívne ovplyvňovanie
  • Kontext práce s mládežou v rámci didaktiky osobnostnej a sociálnej výchovy
  • Základy projektového manažmentu
  • Manažment dobrovoľníkov
  • Osobnosť mládežníckeho pracovníka I., II., III.

E-kurz ZSPsM je možné absolvovať formou samoštúdia bezplatne, podmienkou je registrácia v našej internetovej škole E-Ac@demy.
Záujemcovia o absolvovanie kurzu s možnosťou získať certifikát MŠ SR môžu vyplniť záväznú prihlášku.
Kurz otvoríme po naplnení minimálne potrebného počtu študentov. Prihlásených záujemcov budeme priebežne informovať o najbližších termínoch otvorenia kurzu.

Momentálne je prihlásených záujemcov:
PERSONA © 2009 | KONTAKT | created by BENE