Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Projekt "Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl"

Od júla 2018 sme rozbehli realizáciu projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl. 1. línia plánovaných aktivít projektu je zameraná na vytvorenie podmienok pre etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach. 2. línia plánovaných aktivít projektu je zameraná na vytvorenie podmienok pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl, čo zahŕňa vytvorenie atraktívnych vzdelávacích materiálov a pomôcok.
Realizácia projektu je možná vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa a partnerom projektu je Slovenská komora SP a ASP.

Názov a sídlo prijímateľa: PERSONA, Vrančovičova 29, 841 03 Bratislava
Miesto realizácie projektu: územie celej SR
Výška poskytnutého NFP: 106 261,30 EUR

Bližšie info nájdete na webe projektu www.coolschool.sk od januára 2019. OP EVSEU ESF
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE