Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
On-line poradňa IPčko.sk

Projekt IPcko.sk je bezplatná forma online poradenstva, ktoré od júla 2012 ponúka občianske združenie Inštitút prijatia. Poradenstvo poskytujú odborne zaškolení a vedení dobrovoľníci – študenti psychológie, sociálnej práce a práva. Títo kamarátskym prístupom pomáhajú mladým ľuďom prekonávať rôzne životné problémy a situácie. Náročnejšie problémy dobrovoľníci konzultujú s odborníkmi (psychológovia, sociálni pracovníci, právnici), ktorí sú súčasťou profesionálneho tímu on-line poradne.
V rámci partnerskej spolupráce sme realizátorovi projektu poskytovali poradenstvo v oblasti úvodného strategického plánovania služieb on-line poradne, pomáhali sme pri vytváraní Etického kódexu a príručky pre dobrovoľníkov, pri tvorbe zmlúv o dobrovoľníckej pomoci, zmlúv o mlčanlivosti a podobne.
Zároveň školíme dobrovoľníkov on-line poradne v kurze Základy sociálnej práce s mládežou a poskytujeme odborné sociálne poradenstvo pre klientov prostredníctvom konzultácií problémov s dobrovoľníkmi.
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE