Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
IPRO pre Aničku

Vďaka podpore Nadácie SPP v rámci grantového programu OPORA 2011/2012 sme realizovali v čase od mája do októbra 2012 projekt Individuálny program rozvoja osobnosti Annamárie (Aničky). Hlavným cieľom Aničky bolo uplatniť sa v živote, byť užitočnou, rozvíjať sa v tom, čo ju baví. Naším projektom sme chceli Aničku podporiť pri napĺňaní tohto cieľa a pomôcť pri prekonávaní následkov jej zdravotného znevýhodnenia, ktoré jej v tom bránia.
I keď Aničkin hlavný cieľ bol dlhodobým, možno i celoživotným cieľom a počas trvania projektu sme z neho zrealizovali len určitú časť, je veľmi dobre, že projekt utvrdil Aničku vo vedomí, že treba mať túžby, hovoriť o nich, kráčať za nimi a je možné ich postupne napĺňať.
Na základe projektu sa tiež vytvoril okolo Aničky podporný tím, ktorý jej poskytol a bude poskytovať podporu aj do budúcna pri napĺňaní jej túžob a cieľov.
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE