Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Kampaň
Osvetová kampaň „COOL LIFE“ si kladie za cieľ zvýšiť informovanosť mladých ľudí, ako aj ich rodičov v oblasti problematiky drogových závislostí.
Užívanie drog je nebezpečné a nesie so sebou viaceré riziká.
Drogy sú nebezpečné preto, že majú lákavé účinky a zároveň si človek pri ich užívaní neuvedomuje, ako ho postupne ničia a oslabujú jeho vôľu, ako sa z ich užívateľa postupne stáva automat a otrok, ktorý nie je schopný o sebe v živote sám rozhodovať.

Drogy sú pasca, je to veľký podvod.

Nechceme drogy démonizovať, chceme mladým ľuďom podať objektívne informácie.

Zároveň chceme povzbudiť všetkých, ktorí si volia zdravý životný štýl a majú chuť na sebe pracovať.

Týmto všetkým venujeme stránky kampane "COOL LIFE".
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE