Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Komunitná sociálna práca
V rámci komunitnej sociálnej práce poskytujeme rodinám a jednotlivcom: Profesionálnu sociálnu prácu s rodinami realizujeme podľa konceptu resiliencie – prístup zameraný na budovanie podporných sociálnych sietí, čím sa rozumie odhaľovanie a posilňovanie potenciálnych oblastí sily a podpory. To, nakoľko bude jedinec/rodina odolný/á voči negatívnym vplyvom, je výsledkom kombinácií podporných a rizikových faktorov, ktoré na nich pôsobia. Preto naša práca zahŕňa nielen pomoc v oblastiach, v ktorých jedinec/rodina zlyháva, ale i podporu v zatiaľ neproblémových oblastiach života.
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE