Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Projekt "Učenie pre život"

V máji 2019 sme začali realizáciu projektu Učenie pre život, ktorého výstupom je pripravené prostredie pre každodenné vzdelávacie a preventívne aktivity komunitného centra ŽIRAFA. Projekt sa zameriaval na podporu a zefektívnenie prípravy na vyučovanie detí zo sociálne slabých rodín a detí so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou projektu bola aj realizácia preventívnych aktivít, vrátane aktivít zameraných na bezpečnosť na cestách.

Projekt prispieva k začleneniu znevýhodnených detí do spoločnosti a pripravuje ich na život s technológiami, ktoré sa stali bežnou súčasťou našich životov. Z finančnej podpory sme zakúpili interaktívnu tabuľu, čo nám umožní rozšíriť naše formy neformálneho vzdelávania.

Na realizácii projektu sa spolupodieľali zamestnanci komunitného centra ŽIRAFA, dobrovoľníci, ako aj zamestnanec firmy Volkswagen Slovakia. Ďakujeme.

Realizácia projektu je možná vďaka finančnej podpore z Nadácie Volkswagen Slovakia.

NADACIA VW
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE