Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Projekt Osobnostno-sociálna výchova na školách

Koncom roka 2012 nám Nadácia Orange podporila projekt „Osobnostno-sociálna výchova na školách“ v rámci programu Školy pre budúcnosť. Hlavným cieľom projektu je prevencia a eliminácia dopadov sociálno-patologických javov ohrozujúcich detí a mladých ľudí. Tento hlavný cieľ chceme naplniť prostredníctvom osobnostno-sociálneho rozvoja mladých ľudí, formou zavádzania programov osobnostno-sociálnej výchovy (OSV) do škôl. Medzi hlavné aktivity projektu patrí:

Nadácia Orange

PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE