Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Spolupráca s partnerskými organizáciami
Pri napĺňaní poslania nášho združenia spolupracujeme s viacerými partnerskými organizáciami na projektoch orientovaných na mladých ľudí, rodiny a ľudí so zdravotným postihnutím.

Našou snahou je vytvorenie fungujúcej siete spolupracujúcich odborníkov, prípadne siete spolupracujúcich organizácii s cieľom efektívnejšej a komplexnejšej pomoci našim klientom, ale aj vzájomnej výmeny skúseností.

Konkrétne sa jedná o tieto organizácie a inštitúcie: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Nadácia Krajina harmónie, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Združenie Downovho syndrómu na Orave, ÚPSVaR v Námestove, Mesto Trstená, Mesto Tvrdošín, Občianske združenie MISIA MLADÝCH, Inštitút Prijatia, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Intenda, Nadácia VÚB, Nadácia SPP, Centrum pre filantropiu, Nadácia Orange, Nadácia pre deti Slovenska, Úrad vlády SR, Ministerstvo vnútra SR a i.
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE