Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
"Byť samými sebou vo svete, ktorý sa neustále snaží urobiť z nás niečo, čím nie sme, je obrovský úspech."
Ralph Waldo Emerson

Občianske združenie PERSONA bolo zaregistrované na MV SR dňa 30.11.2006 pod evidenčným číslom VVS/1-900/90-29094.
Poslaním združenia je pomoc ľuďom v nepriaznivej životnej situácii a vytváranie podnetného priestoru pre organizovanie výchovných, vzdelávacích, poradenských a iných aktivít, ktoré napomáhajú osobnému rozvoju a vedú k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života.
celý text...
Dokumenty na stiahnutie
Stanovy oz PERSONA (pdf 193kB)
Výročná správa 2014 (pdf 1.02MB)
Výročná správa 2013 (pdf 0.98MB)
Výročná správa 2012 (pdf 1.24MB)
Výročná správa 2011 (pdf 1.36MB)
Výročná správa 2010 (pdf 1.20MB)
Výročná správa 2009 (pdf 1.11MB)
Výročná správa 2008 (pdf 552kB)
Výročná správa 2007 (pdf 136kB)
Členská základňa
Podmienky prijatia záujemcu za člena združenia, ako aj práva a povinnosti členov sú popísané v článkoch 3 a 4 stanov OZ PERSONA.
Ak máte záujem stať sa členom združenia, môžete požiadať o registráciu prostredníctvom formulára (jeho vyplnením oznamujete aj zmenu Vašich osobných údajov). Ročný členský poplatok je 50€.
Formulár
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE