Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Podporte nás
Ako nám môžete pomôcť
Poslaním nášho občianskeho združenia je pomoc ľuďom v nepriaznivej životnej situácii a svoju pozornosť zameriavame predovšetkým na ľudí so zdravotným postihnutím a rodiny s členom so ZP a tiež na cieľovú skupinu mladých ľudí a elimináciu dopadov sociálno-patologických javov ohrozujúcich mládež.
Patríme medzi neziskové organizácie, ktoré nezarábajú, ale pomáhajú. Naše projekty v prospech druhých financujeme výlučne zo sponzorských darov a z grantov.
Bez ľudí, firiem a nadácií, ktoré sú ochotné podporiť našu činnosť, by sme nemohli v tejto práci pokračovať a skvalitňovať ju. Radi preto prijmeme akúkoľvek formu pomoci.
Podporte našu organizáciu materiálne, alebo finančne. Oboznámte sa s našou prácou a šírte dobré meno našej organizácie, umiestnite na Vašej webovej stránke logá s odkazmi na stránky našich aktuálne prebiehajúcich projektov
Staňte sa členmi alebo dobrovoľníkmi nášho združenia a v rámci svojich možností sa zapojte do našich aktivít

Podporili nás
Vážime si pomoc všetkých, ktorí podporili aktivity občianskeho združenia PERSONA dobrovoľnou prácou, finančnými dotáciami, sponzorskými finančnými a nefinančnými darmi.
Strategické partnerstvá
Donori
Sponzori
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE