Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Poradenstvo


Komunitná poradňa
V živote každého človeka sa občas čosi zasekne... a je potrebné to „opraviť“. Niekedy je však veľmi ťažké „opraviť ľudský život“. Často sú totiž problémy také komplikované, že jeden človek na ne nestačí... Vtedy je dobré mať po boku niekoho, kto vie pomôcť, podá pomocnú ruku, vypočuje, poradí... Naša podpora zahŕňa sprevádzanie v nepriaznivej životnej situácii a sociálne, právne, kariérne, ako aj osobnostno-rozvojové poradenstvo. Pre záujemcov sú poradenské služby poskytované po predchádzajúcej telefonickej dohode. Poradenské služby (ambulantné aj terénne) ponúkame na pôde Komunitného centra ŽIRAFA. Zároveň je možné prispôsobiť čas aj miesto poradenských služieb potrebám jednotlivých klientov.

Poradenstvo organizáciám
Pre záujemcov z radu sociálne orientovaných MVO ponúkame odborné poradenstvo v oblasti založenia mimovládnej organizácie, strategického plánovania, fundraisingu a písania projektových zámerov.
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE