Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Poslanie OZ PERSONA
Poslaním občianskeho združenia PERSONA je pomoc ľuďom v nepriaznivej životnej situácii a vytváranie podnetného priestoru pre organizovanie výchovných, vzdelávacích, poradenských a iných aktivít, ktoré napomáhajú osobnému rozvoju a vedú k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života.
Medzi hlavné ciele a činnosti združenia patria:
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE