Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Prax pre študentov
Naše občianske združenie ponúka záujemcom z radov študentov humanitných smerov (predovšetkým odboru sociálnej práce) možnosť odbornej praxe v našom združení.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na prax (poslať o sebe pár riadkov, ako aj požiadavky školy na formu a obsah povinnej odbornej praxe) poslaním e-mailu na adresu: posta
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE