Prihláška za člena OZ PERSONA

Typ prihlášky
Prihláška za nového člena OZ PERSONA
Aktualizácia údajov člena OZ PERSONA
Základné údaje
titul
meno
priezvisko
titul
dátum narodenia
telefón
email
priezvisko za slobodna
Pri vypisovaní formulára používajte diakritiku, aby sme sa vyhli skomoleniu Vašich osobných údajov. Ďakujeme.
Súkromná adresa
ulica
číslo
mesto
PSČ
Pracovná adresa
organizácia / firma
ulica
číslo
mesto
PSČ
Doplňujúce údaje
typ školy
názov školy
odbor
 
oblasť záujmu v sociálnej práci
pracovné zaradenie
Úhrada členského poplatku
osobne
prevodom
poukážkou
    Prajem si, aby ste mi vždy na začiatku kalendárneho roka pripomenuli platbu členského príspevku mailom alebo sms.
  • Členský poplatok je 10€ na 1 kalendárny rok a treba ho uhradiť do marca prislušného kalendarneho roku. Inak nebudete môcť požívať všetky výhody členstva.
Poznámka

Údaje zbierame a uchovávame podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov - údaje sú považované za dôverné a nebudú poskytované tretej strane.

    členský poplatok je možné uhradiť na:
  • č .účtu: 20296099/6500 (Poštová banka)
  • KS: 0968
  • VS: dátum narodenia bez bodiek a medzier (napr. 01011970)
  • účel: priezvisko+rok (napr. Gymerská 2009)