Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
"Zvyšovanie finančnej gramotnosti u obyvateľov hornej Oravy"

Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska, sme zrealizovali projekt komunitného vzdelávania v oblasti zvyšovania finančnej gramotnosti. Hlavným cieľom projektu bolo sprístupniť neformálne vzdelávanie z tejto oblasti miestnym obyvateľom. Vzdelávanie prebiehalo na pôde komunitného centra KOCÚR. Účastníci vzdelávania získali informácie a zručnosti z oblasti hľadania si zamestnania, rodinného a osobného rozpočtu, využívania dobrovoľníckej pomoci v rodinách, možnosti zvyšovania príjmov a znižovania nákladov, rozoberali sme problematiku občianskych iniciatív, cvičili sme písanie žiadostí o grant a iné. Školenie vychádzalo z projektu komunitného vzdelávania Škola rodinných financií 2011, ktorého garantom je Nadácia pre deti Slovenska, v spolupráci so spoločnosťou Provident Financial.

Nadácia pre deti Slovenska
Škola rodinných financií  Provident

PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE