Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Základné informácie

Od júla 2018 občianske združenie PERSONA (so sídlom v Bratislave, Vrančovičova 29) realizuje projekt Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl.

Miesto realizácie projektu: územie celej SR
Výška poskytnutého NFP: 106 261,30 EUR

Realizácia projektu je možná vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa. Neformálnym partnerom projektu je Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.
Bližšie info o aktivitách projektu nájdete na www.coolschool.sk od januára 2019.

OP Efektivna verejna spravaEuropsky socialny fond
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE