Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Systematická podpora inklúzie ľudí so ZP v ich prirodzenom prostredí

Vďaka podpore Nadácie VÚB, sme zrealizovali projekt  Systematická podpora inklúzie ľudí so zdravotným znevýhodnením v ich prirodzenom prostredí .
Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie a zaškolenie profesionálneho multidisciplinárneho tímu pracovníkov v oblasti implementácie IPRO a rozvoj kvalitných sociálnych služieb v praxi tak, aby poskytované sociálne služby v čo najvyššej miere odrážali potreby ich užívateľov. Systematickú podporu sme rodinám s členom so ZP poskytovali formou terénnych poradenských služieb, organizovaním celoživotného vzdelávania a svojpomocných skupín a rozvojom asistentských služieb.
V rámci realizovaného projektu sme začali poskytovať odľahčovacie služby (program POMOC RODINÁM) v podobe priamej pomoci v rodinách s členom so ZP. Vytvorili sme metodické príručky pre dobrovoľníkov, ako aj pre rodiny, ktoré boli priamymi prijímateľmi pomoci.

Nadácia VUB

PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE