Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Individuálne plány rozvoja osobnosti
Záujemcom o pomoc a podporu pri vytváraní a realizácii individuálnych plánov rozvoja osobnosti (IPRO) ponúkame spoluprácu pri: Primárnou cieľovou skupinou ponúkanej služby sú ľudia so zdravotným znevýhodnením a rodiny s členom so zdravotným znevýhodnením. Pri vytváraní individuálnych plánov rozvoja osobnosti (IPRO) pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí žijú v prirodzenom rodinnom prostredí a pri poskytovaní supervízie rodinám s členmi so ZP sme rozvíjali nadviazanú spoluprácu s PhDr. Soňou Holúbkovou. Aj vďaka tejto spolupráci môžeme prinášať kvalitné sociálne služby priamo k ich užívateľom.
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE