Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Metodické príručky kurzu OSV
Keď naše občianske združenie PERSONA začalo v roku 2008 pracovať s neorganizovanou mládežou, uvedomili sme si, že mladí ľudia veľakrát pri dospievaní vstupujú do života vyučení, ale nepripravení na to základné, čo v každodennom živote potrebujú – nevedia efektívne komunikovať, nevedia zdravo zvládať a riešiť konflikty či problémy, nemajú zručnosti, ako si riadiť svoj život – svoj čas, svoje nadanie a talent, svoje sny a túžby...
Začali sme organizovať kurzy osobnostnej a sociálnej výchovy pre triedne kolektívy žiakov ZŠ a SŠ, zamerané na získavanie relevantných sociálnych zručností a schopností. Teraz, po nadobudnutých skúsenostiach, môžeme povedať, že sa na našich kurzoch neučili len mladí ľudia, ale aj my – lektori. Hmatateľným výstupom týchto kurzov sú aj metodiky, ktoré Vám ponúkame pre inšpiráciu pri práci s mladými ľuďmi.
Veríme, že si v našej ponuke nájdete to, čo Vám pri Vašej práci pomôže, a čo v konečnom dôsledku podporí rozvoj a kvalitu života mladých ľudí.

Ako byť v pohode sám so sebou
Ako komunikovať s druhými
Ako riešiť konflikty a ostať priateľmi
Ako sa uvoľniť a obnoviť svoje sily
Ako vyhľadať a poskytnúť pomoc
Ako sa brániť drogám a predchádzať závislostiam
Spolu proti šikane
Poznávame sa navzájom
Prekonávanie seba a svojich hraníc
Zvládanie záťažových situácií

Veľa úspechov a osobného nasadenia Vám pri práci s mladými ľuďmi praje občianske združenie PERSONA
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE