Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Výstupy projektu

Medzi hlavné výstupy projektu patrí:

 1. Vytvorené koncepčné, analytické a metodické materiály:
  • Východiská praxe sociálnej práce v oblasti školstva (Podkladový materiál k riešeniu problematiky výkonu sociálnej práce v školských zariadeniach a pracovného zaradenia sociálnych pracovníkov v rezorte Ministerstva ŠVVŠ SR);
  • Štandardy sociálnej práce v školských zariadeniach;
  • Podklady pre zaradenie sociálnej práce v školstve medzi špecializovanú odbornú činnosť podľa § 2 ods. 2 zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci,
  • Legislatívne návrhy, ktoré budú podporovať etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach.


 2. Vytvorené metodické materiály podporujúce zavádzanie osobnostno-sociálnu výchovu do škôl:
  • 7 sád školiacich a metodických materiálov (pracovné listy pre žiakov, metodické materiály pre učiteľov, krátke náučné videá, podklady pre zážitkové aktivity a pod.) k zavedeniu 7 tém OSV do škôl.
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE