Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
Vzdelávanie
Celoživotné vzdelávanie sa v dnešnom globalizovanom svete javí ako správna a efektívna cesta k ďalšiemu vývoju spoločnosti a ponúka nový pohľad na úlohu vzdelávania tak pre jednotlivcov, ako aj celé ľudstvo. V našej ponuke sa preto nachádzajú:
 1. certifikované kurzy, ktoré realizujeme formou dištančných on-line kurzov, alebo kombinovanou formou prezenčného a dištančného vzdelávania.
  • Základy sociálnej práce s mládežou - internetový kurz ZSPsM je zameraný na rozvoj teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pri práci s mládežou
  • E-le@arningová škola života - kurz je určený mladým ľuďom a zameriava sa na sebapoznávanie a tréning sociálnych zručností
  • Projektový manažment - kurz poskytuje účastníkom teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré sú potrebné pre úspešné zvládnutie projektového manažmentu v praxi
 2. neformálne vzdelávanie, ktoré umožní jednotlivcovi rozvíjať svoj osobnostný potenciál, uplatniť sa na trhu práce, alebo sa sebarealizovať.
  • Základy práce s IKT
  • Nácvik sociálnych zručností
  • Zdravý životný štýl
  • Finančná gramotnosť
Pri realizácii programov komunitného vzdelávania sme ústretoví všetkým záujemcom, preto popri komunitnom vzdelávaní organizujeme aj podporné, doplnkové programy (napr. pre malé deti).
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE